6 czerwca 2018

Początkowe etapy uzyskiwania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wystawianym przez odpowiedni dla danej inwestycji wydział architektur starostwa. Kluczowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany. Nie wystarcza on jednak do uzyskania pozwolenia. Otrzymanie pozytywnej decyzji administracyjnej jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, ponieważ wymaga zebrania bardzo wielu niezbędnych dokumentów. Dlatego warto rozpocząć załatwianie wszystkich formalności już na bardzo wczesnym etapie. W tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, ponieważ procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę może być bardzo zróżnicowana. Zależy ona przede wszystkim od przepisów prawa oraz lokalnych wymagań.

Decyzja o warunkach zabudowy

W urzędzie gminy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Może ją również wydać inny upoważniony urzędnik. Zazwyczaj trwa to od kilkunastu dni do jednego miesiąca. Jeżeli działka jest objęta planem zagospodarowania, wypis otrzymać można znacznie szybciej. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy należy sprawdzić wymagania odnośnie zagospodarowania terenu dla określonej działki. Dzięki temu możliwe jest wybranie projektu najbardziej odpowiedniego dla uwarunkowań obszaru oraz wymagań urzędowych.

Mapa do celów projektowych i projekt budowlany

Na kolejnym etapie konieczne jest wynajęcie geodety, który sporządza mapę do celów projektowych. Jest ona niezbędna do zrealizowania projektu budowlanego na terenie Polski. Architekt adaptujący nanosi na tę mapę zarys zaplanowanej inwestycji. Zazwyczaj zleca się także przeprowadzenie badań geotechnicznych, dzięki którym można sprawdzić poziom wód gruntowych oraz nośność danego gruntu.

Projekt architektoniczno budowlany

Ważnym załącznikiem do wniosku pozwolenia na budowę jest projekt budowlany. Jest on zawsze wydawany w czterech egzemplarzach.

Jedna kopia trafia do urzędu, druga do organu nadzoru budowlanego a dwie pozostałe wracają do inwestora.

Jeden egzemplarz należy udostępnić kierownikowi budowy, a drugi zachować w formie kopii archiwalnej. Odpowiedni projekt jest niezwykle istotny. Musi on pasować do wymiarów działki oraz wytycznych urzędu gminy, a także spełnia wymagania indywidualne.

Zostaw komentarz

Please enter your name.
Please enter comment.